Pharmactiv

Zij aan zij met de apothekers, dag na dag

Pharmactiv is een groepering van zelfstandige apothekers die in februari 2009 werd opgesteld en telt vandaag meer dan 370 apothekers leden volgens onze verschillende niveaus en 30 laboratoria in heel België.

De Pharmactiv apothekers staan te uwer beschikking en zij begeleiden dagelijks uw gezondheid en deze van uw naasten!

Meer weten

Bij Pharmactiv, zijn wij

Onze Diensten


Signalisatieborden

Waardeer de productgamma’s in uw apotheek op door uw signalisatie te personaliseren!

Audit van uw apotheek

Het Pharmactiv team zal een dossier samenstellen dat een studie van uw verkooppunt (intern en extern) analyseert en samen met de apotheker een strategisch plan opstellen en dit voor de korte, middellange en lange termijn.


Inventaris van de apotheek

Tijdens de inventaris « Sleutel op de deur », nemen wij alle stappen van de inventaris ten onze laste en stellen wij naast de methodologie ook het volledige aanbod aan “material and human resources” ter beschikking.

Mystery shopping

Is uw apotheek aantrekkelijk ?
0
Essential

0
Pro

0
Partnerlaboratoria

0
Productreferenties